14 posts categorized "Nieuwe werkplek"

20 maart 2015

Wat is het nut van een business app?

Bij Wortell maken we veel apps. Apps voor bedrijven die hun bedrijfsprocessen willen verbeteren. Maar wat zijn nu de voordelen? Waarom doen organisaties dit? Waarom investeren ze hier tijd en geld in?

Ik heb er een kleine post over geschreven: http://www.wortell.nl/blog/zakelijke-apps-vergroten-de-toegankelijkheid-voor-medewerkers/

14 augustus 2012

CBS 2012: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 #HNW

De term 'Het Nieuwe Werken' begint wellicht zijn glans te verliezen, echter er valt met plaats-en tijdonafhankelijk werken nog enorm veel te winnen in Nederland! De kopgroep is vertrokken; het peloton komt er aan… Zie hier de resultaten van een onderzoek van CBS naar plaats- en tijdonafhankelijk werken in Nederland eind 2010. Hierbij een korte samenvatting van de opvallendste conclusies over 2010:

 • 30% van de werknemers met een werkweek van >12 uur meldt dat men incidenteel thuis werkt. Gemiddeld wordt 7 uur per week thuisgewerkt.
  • In zeer grote bedrijven (1000 en meer werkzame personen) werkt 40% wel eens thuis, in kleine bedrijven (5 tot 9 medewerkers) werkt ongeveer 20% wel eens thuis en bij de hele kleine bedrijven (1 tot 4 medewerkers) ligt het percentage incidentele thuiswerkers weer opvallend hoog: 1/3
  • Bij de vrouwen werkt een kwart thuis, gemiddeld 5 uur per week
  • Het aandeel thuiswerkers stijgt met de leeftijd: in de leeftijdsgroep 15-24 jaar werkt 15 procent thuis, in de leeftijdsklasse 55–64 jaar 33 procent
  • Van de hoogopgeleiden werkt bijna de helft thuis, van de middelbaar opgeleiden 21 procent en van de laagopgeleiden 14 procent
 • 7% van de werknemers werkt structureel thuis.
  • Werknemers vanaf 35 jaar werken het vaakst structureel thuis, bijna 8 procent. Van de jongste werknemers werkt minder dan 2 procent thuis
  • Hoog opgeleiden werken vier keer zo vaak thuis als laag opgeleiden.
 • 16% van de werknemers werkt geregeld buiten de bedrijfsvestiging en heeft vanaf die locatie toegang tot de bedrijfssystemen
 • 85% van de cicra 7 miljoen werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar reist naar een vast werkadres
  • 59% van de 1,2 miljard reizen (verplaatsingen) naar het werkadres wordt gedaan met de auto; slechts 5% van alle reizen wordt gedaan met de trein
 • 2/3 van de thuiswerkers vindt de mogelijkheid om thuis te kunnen werken belangrijk; van de niet-thuiswerkers is dit 1/3
 • 80% van de thuiswerkers vindt het belangrijk om zelf de werktijden te kunnen bepalen; van de niet-thuiswerkers is dit iets onder de 70%

Je kunt het volledige rapport hier downloaden: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-tijd-plaats-onafhankelijk-werken-2010-pub.htm

28 februari 2012

Sprout: De risico’s van het nieuwe werken #Wortell

Zojuist is er bij Sprout een artikel verschenen onder de titel "De risico's van het Nieuwe Werken". Hierin wordt beschreven wat eventueel keerzijden en aandachtsgebieden zijn bij de invoer van het nieuwe werken.

http://www.sprout.nl/98/50333/magazine/de-risico-s-van-het-nieuwe-werken.html

20 februari 2012

#Office365 Kiosk Worker update enables more scenarios

Recentelijk heeft Microsoft aangekondigd dat het de Kiosk Worker abonnementsvorm, beschikbaar in Microsoft Office 365 zal aanpassen en meer functionaliteiten ter beschikking zal stellen. De Kiosk Worker licenties zijn specifiek ontwikkeld voor alle arbeidskrachten die op dit moment geen beschikking hebben tot een ICT systeem. Dit zijn dus doorgaans niet de Informatie Werkers en zware IT gebruikers.

Enkele scenario's waarvoor Kiosk licenties uitermate geschikt zijn:

 • Medewerkers van de (semi-) overheid die voornamelijk buiten de deur werken.
 • Arbeidskrachten in fabrieken of magazijnen die meestal wel een centrale computer tot hun beschikking hebben maar vanaf huis niet bij email of een bedrijfsportaal kunnen komen.
 • Winkelmedewerkers die in de winkel gebruik maken van een gedeeld account om bijvoorbeeld prijsinformatie in de winkel op te zoeken.
 • Zusters, medewerkers in de thuiszorg of verzorgingscentra die van een gedeelde computer gebruik maken.

Door deze medewerkers te voorzien van een Office 365 Kiosk licentie krijgen ze toegang tot bedrijfsemail en een SharePoint portal. Dit maakt allerlei scenario's mogelijk voor communicatie met deze doelgroepen alsmede het voorzien van informatie.

Enkele voorbeelden:

 • Roosters kunnen op het bedrijfsportaal geplaatst worden zodat medewerkers niet meer naar een centrale plek op het bedrijf hoeven te komen om de roosters te bekijken of ze niet meer per post verzonden hoeven worden.
 • Wijzigingen op roosters kunnen per email verspreid worden.
 • Allerlei procedures kunnen digitaal worden afgehandeld zoals het aanvragen van vrije dagen, roosterwijzigingen en declaraties.
 • CAO gerelateerde informatie en informatie van de afdeling personeelszaken kan via het portaal beschikbaar worden gesteld.

Doorgaans is de ROI van de aanschaf van een Office 365 abonnement door het implementeren van voorgaande scenario's zeer snel. Alleen al besparingen op portokosten zijn doorgaans voldoende om de abonnementskosten te dekken. Laat staan alle andere besparingen en voordelen die behaald kunnen worden door een betere informatievoorziening en communicatie.

Voorwaarde voor het behalen van de rendementen is dat medewerkers de beschikking moeten hebben over en computer thuis of mobiele telefoon met Internet verbinding. In Nederland hebben verreweg de meeste mensen deze "nieuwe" middelen inmiddels tot hun beschikking. Hoewel kan worden nagedacht over een vergoeding aan medewerkers is het voordeel dat medewerkers behalen meestal voldoende om hen te overtuigen.

Eerder gaf ik al aan dat Microsoft enkele wijzigingen heeft doorgevoerd waardoor de Kiosk licenties nog interessanter worden. De wijzigingen die zijn doorgevoerd:

 • Verdubbeling van emailopslag (van 500MB naar 1GB);
 • Ondersteuning voor Exchange ActiveSync waardoor bijna alle mobiele telefoons gebruikt kunnen worden om email te synchroniseren
 • Ondersteuning voor verschillende Exchange Enterprise functies waardoor email gearchiveerd kan worden, email voorzien kan worden voor Legal Hold waardoor deze niet meer verwijdert kan worden en de limiet van 1GB omgezet kan worden naar ongelimiteerde opslag.

Hoewel aan de wijzigingen van de Kiosk licenties geen additionele kosten zijn verbonden is voor gebruik van de Exchange Enterprise functies een aanvullende licentie noodzakelijk. Dit is de Exchange online Archiving licentie.

Microsoft heft de aankondiging van de wijziging van het Kiosk abonnement aangekondigd in de blog post: Office 365, new capabilities for Kiosk workers

29 april 2011

Statenvergadering Provincie #Friesland papierloos op basis van #wortell #360

Woensdag 20 april, was de eerste Statenvergadering bij de provincie Friesland. Deze vergadering werd ondersteund met een door Wortell gebouwde oplossing met de naam 360. Inmiddels hebben Fryslan.nl, Telegraaf, Novum, Computable, Automatiseringsgids en vele andere media erover geschreven.

Hoe werkt dit nu?

Een vergadering worden door het Presidium (de vergadercommissie) voorbereid in SharePoint. Alle stukken die bij een specifieke vergadering horen worden ingediend en geaccepteerd. Nadat de agenda voor de vergadering is samengesteld worden alle stukken die bij de vergadering horen digitaal verspreid. Hiervoor wordt Microsoft OneNote gebruikt. De leden van de vergadering ontvangen hun stukken op hun computer, wat idealiter een Tablet PC is. In plaats van een tablet kan echter ook een normale laptop of iPad gebruikt worden. Meet informatie over mobiel gebruik op de 360 website.

Overigens volgt dit een eerdere aankondiging dat de Provincie Friesland een door Wortell gebouwde Microsoft SharePoint oplossing koos voor haar subsidieproces.

 

Bron Fryslan.nl

18 april 2011

Statenleden #Friesland vergaderen papierloos via #SharePoint en #360

Op basis van de SharePoint addin 360 heeft Wortell de Provinciale Staten van Friesland geholpen met het invoeren van papierloos vergaderen. Onlangs heeft de Automatiserings Gids hierover een artikel geschreven:

De Provinciale Staten van Friesland hebben woensdag voor het eerst 'papierloos' vergaderd. De Statenleden hebben een tabletcomputer gekregen waarop ze de vergaderstukken kunnen downloaden.

De inwijding van de tabletcomputer vond plaats tijdens de eerste commissievergadering na de Statenverkiezingen van 2 maart. In de nu begonnen Statenperiode ontvangen de leden de vergaderstukken niet meer op papier. Ze kunnen alle documenten voortaan raadplegen op de tablet en ook notities en aantekeningen maken met behulp van het apparaat.

Lees verder op de automatiseringsgids website: Statenleden Friesland vergaderen papierloos

15 maart 2011

De #iPad, Tablet of Slate koppelen met #SharePoint, #Wortell

Vanaf gisteren hebben we bij Wortell een nieuwe oplossing gelanceerd voor de iPad, Tablet en Slate computers. De oplossing kan documenten die in Microsoft SharePoint worden gepubliceerd voor een specifieke doelgroep distribueren via deze 'nieuwe' computers. In SharePoint worden alle voorbereidende werkzaamheden gedaan, waarna ze te lezen en bewerken zijn op de iPad en soortgelijken.

De oplossing, waarin SharePoint centraal staat, sluit optimaal aan bij de Nieuwe Werkplek. Gebruikers hebben de mogelijkheid het apparaat te kiezen dat het beste bij hun persoonlijke werkstijl past op een specifiek moment. Zo is het bijvoorbeeld alle vergaderdocumenten voor een raadsvergadering klaar te zetten in SharePoint en de gebruikers (raadsleden) zelf te laten kiezen of ze die documenten willen ontvangen op een normale laptop, iPad, Tablet of Slate. Daarnaast kunnen alle documenten natuurlijk worden afgedrukt indien er stukken bij zitten die gemakkelijker gelezen kunnen worden vanaf papier.

De oplossing die wij hebben ontwikkeld heet 360 mobiel. Meer informatie op onze website over 360 Mobiel.

06 juli 2010

Het Nieuwe Werken vraagt om een mentaliteitsverandering #hwn #wortell

Gisteren is er op Volkskrant Banen een artikel verschenen over Het Nieuwe Werken. Mijn collega Laura Kluijtmans bepleit, naast verschillende andere personen, dat Het Nieuwe Werken naast een IT aangelegenheid ook een mentaliteitsverandering bij management en medewerkers behoeft.

Ze geeft daarbij aan dat management het goede voorbeeld moet geven:  ‘Aangezien het team de nieuwe werkwijze van de managers moeten overnemen, hebben zij een voorbeeldfunctie.’

Het volledige artikel is hier te lezen: VKBanen: Het nieuwe werken vraagt om een mentaliteitsverandering

25 januari 2010

Maarten van Noort over het nieuwe werken bij Wortell

Een collega van mij, Maarten van Noort, directeur operations, heeft een interview gegeven over Het Nieuwe Werken bij Wortell op het Dutch Work Innovation Plaza:

Interview met COO Maarten van Noort van Wortell, een middelgrote IT dienstverlener die ook is over gestapt op Het Nieuwe Werken. De meest bijgebleven quotes uit dit interview zijn voor mij: 'het is als manager best vreemd om op een mooie dag je halve bedrijf naar het strand te zien gaan, maar als aan het eind van de maand het werk af is en aan het eind van het kwartaal de cijfers goed zijn, waarom zou ik me dan druk maken?'

Een tweede punt waarop Maarten van mening verschilt met enkele andere geïnterviewde, maar wel eens is met mij was dat hij geloofde dat het belangrijk was om echt te verhuizen naar een nieuw pand bij de grote omschakeling. Je moet mensen een kado'tje geven (mooi nieuw pand) als je iets van ze wegneemt, ook al is het zo klein als een ladenblok op wieltjes.

Bas van de Haterd - Tuesday 22 December 2009

10 augustus 2009

'Manager moet voorop bij nieuwe werken'

Gelezen op nuzakelijk.nl:

AMSTERDAM - Een drietal managers (en vaders) heeft met vallen en opstaan het 'nieuwe werken' omarmd. Flexibel omgaan met werkplekken en tijdstippen gaat echter niet vanzelf. "Een van de dingen die ik als manager heb geleerd is het tonen van voorbeeldgedrag."

Arjan Oude Kotte, lid van het directieteam van Microsoft Nederland begon drie jaar geleden te experimenteren met nieuwe werkvormen. "Het is een continue reis", zegt Oude Kotte daarover. Een uitdaging was vooral het vinden van het optimale evenwicht tussen elkaar in levenden lijve ontmoeten en thuis of onderweg op jezelf werken.

'Het fysieke minimum', zoals hij het noemt, verschilt per medewerker. "Het ene team ziet elkaar eens per week, maar ons management gaat hier wat ruimer mee om, door minimaal een dag per zes weken bij elkaar te komen."

 

Kwaliteit
Adwin Peeks, communicatiemanager bij verzekeraar Achmea, neemt de kwaliteit van het samenwerken en overleggen hierbij als uitgangspunt. "De momenten dat je er bent moet je goed voorbereiden," stelt Peeks. Zijn medewerkers zien elkaar minimaal een keer per week. 'Bewuster omgaan met ontmoeten', noemt Oude Kotte dit.

Bij de verhuizing naar een nieuw onderkomen besloot automatiseerder Wortell het nieuwe pand volledig naar het nieuwe werken in te richten. "Wij hebben geen vaste werkplekken meer", aldus operationeel directeur Maarten van Noort. Ook werden archiefkasten afgeschaft om medewerkers te dwingen digitaal te werken. Zijn medewerkers zijn zo'n twee tot drie dagen per week op kantoor.

De 'vrijheid' en 'dynamiek' die volgens hem bij Wortell in de lucht hangt, werkt een hogere productiviteit in de hand. "Ik moest in het begin wel even slikken als het kantoor om 14 uur leeg was. Maar mijn belangrijkste taak is vooral het sturen van mensen die teveel willen werken. Dan verdwijnt dat unheimische gevoel vanzelf."


Lees verder 'Manager moet voorop bij nieuwe werken'…

Danny Burlage
MVP Office 365

MVP Office 365