« juli 2012 | Hoofdmenu | september 2012 »

1 posts from augustus 2012

14 augustus 2012

CBS 2012: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 #HNW

De term 'Het Nieuwe Werken' begint wellicht zijn glans te verliezen, echter er valt met plaats-en tijdonafhankelijk werken nog enorm veel te winnen in Nederland! De kopgroep is vertrokken; het peloton komt er aan… Zie hier de resultaten van een onderzoek van CBS naar plaats- en tijdonafhankelijk werken in Nederland eind 2010. Hierbij een korte samenvatting van de opvallendste conclusies over 2010:

 • 30% van de werknemers met een werkweek van >12 uur meldt dat men incidenteel thuis werkt. Gemiddeld wordt 7 uur per week thuisgewerkt.
  • In zeer grote bedrijven (1000 en meer werkzame personen) werkt 40% wel eens thuis, in kleine bedrijven (5 tot 9 medewerkers) werkt ongeveer 20% wel eens thuis en bij de hele kleine bedrijven (1 tot 4 medewerkers) ligt het percentage incidentele thuiswerkers weer opvallend hoog: 1/3
  • Bij de vrouwen werkt een kwart thuis, gemiddeld 5 uur per week
  • Het aandeel thuiswerkers stijgt met de leeftijd: in de leeftijdsgroep 15-24 jaar werkt 15 procent thuis, in de leeftijdsklasse 55–64 jaar 33 procent
  • Van de hoogopgeleiden werkt bijna de helft thuis, van de middelbaar opgeleiden 21 procent en van de laagopgeleiden 14 procent
 • 7% van de werknemers werkt structureel thuis.
  • Werknemers vanaf 35 jaar werken het vaakst structureel thuis, bijna 8 procent. Van de jongste werknemers werkt minder dan 2 procent thuis
  • Hoog opgeleiden werken vier keer zo vaak thuis als laag opgeleiden.
 • 16% van de werknemers werkt geregeld buiten de bedrijfsvestiging en heeft vanaf die locatie toegang tot de bedrijfssystemen
 • 85% van de cicra 7 miljoen werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar reist naar een vast werkadres
  • 59% van de 1,2 miljard reizen (verplaatsingen) naar het werkadres wordt gedaan met de auto; slechts 5% van alle reizen wordt gedaan met de trein
 • 2/3 van de thuiswerkers vindt de mogelijkheid om thuis te kunnen werken belangrijk; van de niet-thuiswerkers is dit 1/3
 • 80% van de thuiswerkers vindt het belangrijk om zelf de werktijden te kunnen bepalen; van de niet-thuiswerkers is dit iets onder de 70%

Je kunt het volledige rapport hier downloaden: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-tijd-plaats-onafhankelijk-werken-2010-pub.htm

Danny Burlage
MVP Office 365

MVP Office 365