« Interessant boek: Microsoft #Office365: Exchange Online Implementation and Migration | Hoofdmenu | Volgende week: Kilimanjaro beklimmen voor #Warchild met de #KiliExplorerNL en #Wortell »

14 augustus 2012

CBS 2012: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 #HNW

De term 'Het Nieuwe Werken' begint wellicht zijn glans te verliezen, echter er valt met plaats-en tijdonafhankelijk werken nog enorm veel te winnen in Nederland! De kopgroep is vertrokken; het peloton komt er aan… Zie hier de resultaten van een onderzoek van CBS naar plaats- en tijdonafhankelijk werken in Nederland eind 2010. Hierbij een korte samenvatting van de opvallendste conclusies over 2010:

 • 30% van de werknemers met een werkweek van >12 uur meldt dat men incidenteel thuis werkt. Gemiddeld wordt 7 uur per week thuisgewerkt.
  • In zeer grote bedrijven (1000 en meer werkzame personen) werkt 40% wel eens thuis, in kleine bedrijven (5 tot 9 medewerkers) werkt ongeveer 20% wel eens thuis en bij de hele kleine bedrijven (1 tot 4 medewerkers) ligt het percentage incidentele thuiswerkers weer opvallend hoog: 1/3
  • Bij de vrouwen werkt een kwart thuis, gemiddeld 5 uur per week
  • Het aandeel thuiswerkers stijgt met de leeftijd: in de leeftijdsgroep 15-24 jaar werkt 15 procent thuis, in de leeftijdsklasse 55–64 jaar 33 procent
  • Van de hoogopgeleiden werkt bijna de helft thuis, van de middelbaar opgeleiden 21 procent en van de laagopgeleiden 14 procent
 • 7% van de werknemers werkt structureel thuis.
  • Werknemers vanaf 35 jaar werken het vaakst structureel thuis, bijna 8 procent. Van de jongste werknemers werkt minder dan 2 procent thuis
  • Hoog opgeleiden werken vier keer zo vaak thuis als laag opgeleiden.
 • 16% van de werknemers werkt geregeld buiten de bedrijfsvestiging en heeft vanaf die locatie toegang tot de bedrijfssystemen
 • 85% van de cicra 7 miljoen werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar reist naar een vast werkadres
  • 59% van de 1,2 miljard reizen (verplaatsingen) naar het werkadres wordt gedaan met de auto; slechts 5% van alle reizen wordt gedaan met de trein
 • 2/3 van de thuiswerkers vindt de mogelijkheid om thuis te kunnen werken belangrijk; van de niet-thuiswerkers is dit 1/3
 • 80% van de thuiswerkers vindt het belangrijk om zelf de werktijden te kunnen bepalen; van de niet-thuiswerkers is dit iets onder de 70%

Je kunt het volledige rapport hier downloaden: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-tijd-plaats-onafhankelijk-werken-2010-pub.htm

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a010534dbe74a970c0167694392ac970b

Listed below are links to weblogs that reference CBS 2012: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 #HNW:

Reacties

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Danny Burlage
MVP Office 365

MVP Office 365