« Minimale systeemvereisten #Office365 | Hoofdmenu | #Talent: Best beoordeelde presentatie op #SamSam 2011 #Wortell »

05 mei 2011

Migreren naar #Office365 (voor #BPOS gebruikers) #Wortell

Eerder schreef ik een stukje over wat Office 365 nu precies is. Tevens heb ik een artikel geschreven over de voorbereidingen die getroffen kunnen worden voor de migratie naar Office 365. Het is goed te weten dat Microsoft inmiddels is begonnen met het informeren van haar bestaande BPOS klanten over de opkomende migratie naar Office 365. Speciaal hiervoor is een gids geschreven waarin de complete transitie beschreven staat. In de gids wordt ondermeer onderstaand aangegeven:

Een van de belangrijkste voordelen van Microsoft Online Services is dat klanten de serversoftware niet opnieuw hoeven te implementeren of bij te werken en ook geen gegevens hoeven te migreren wanneer nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar komen of services wordt bijgewerkt. Dit geldt ook voor het overgangsproces dat de nieuwe functies en mogelijkheden van Microsoft Office 365 mogelijk maakt. Alle updates van de serverinfrastructuur en de gegevensmigratie worden afgehandeld door Microsoft. Microsoft doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de overstap van BPOS naar Office 365 eenvoudig is voor klanten met minimale onderbrekingen voor eindgebruikers en zal de veiligheid en integriteit van klantgegevens te allen tijde garanderen.

Microsoft zal dus de volledige migratie naar het nieuwe platform voor haar rekening nemen. Wel zullen klanten zelf ook nog activiteiten moeten uitvoeren. Deze activiteiten zijn overigens grotendeels alleen nodig om ervoor te zorgen dat de integratie tussen lokale netwerken (denk aan desktop software en single sign on met de AD) naadloos zullen werken na de migratie. Indien de voorbereidingen niet getroffen worden is een optimale samenwerking met die lokale omgeving niet mogelijk. De minimale systeemvereisten voor Office 365 zijn tevens hier vermeld.

Van klanten wordt het volgende verzocht om de migratie soepel te laten verlopen:

  • Reageren op verzoeken van Microsoft om een overstapdatum te plannen
  • Software op de computers van eindgebruikers bijwerken, zodat deze voldoet aan de systeemvereisten
  • Software op computers van eindgebruikers zo nodig configureren
  • Active Sync-apparaten van eindgebruikers opnieuw configureren
  • Eindgebruikers zo nodig informeren en trainen
  • Optioneel: een lokale Active Directory Federation Services-server implementeren als u ervoor kiest eenmalige aanmelding op basis van ADFS te implementeren.
  • Optioneel: een lokale Exchange Server 2010 CAS-rol implementeren als u een gecombineerde Exchange-implementatie van lokaal en cloud gebruikt en beschikbaarheidsinformatie en andere gegevens tussen servers wilt delen

IN de beschikbaar gestelde gids wordt aangegeven dat bestaande klanten ongeveer vier maanden na lancering van Office 365 daadwerkelijk naar de nieuwe dienst kunnen migreren. Onlangs is Microsoft gestart met de Beta van Office 365. Wanneer de precieze lancering van Office 365 plaats zal vinden is echter nog niet bekend. De enige aankondiging die Microsoft hierover gedaan heeft is dat dit nog in 2011 zal plaatsvinden. Doorgaans gebeurt de lancering van dergelijke nieuwe producten tijdens grote evenementen.

Huidige gebruikers van BPOS moeten binnen 12 maanden na lancering van Office 365 daadwerkelijk migreren naar Office 365. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat BPOS klanten die momenteel nog gebruik maken van bijvoorbeeld Outlook 2003 binnen 12 maanden na lancering van Office 365 hun desktop software moeten upgraden naar Office 2007 of hoger. Iedereen die voor die tijd nog geen gebruik maakt van Windows XP SP3 (of hoger) is mijns inziens hoe dan ook onverantwoord bezig, maar wordt tevens verplicht om eerder gemigreerd te zijn naar Windows XP SP3 of hoger.

Verder is voor iedereen die momenteel een beta heeft aangevraagd van belang om te weten dat een migratie van de huidige Beta accounts naar de finale versie van Office 365 niet mogelijk is.

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a010534dbe74a970c015432178273970c

Listed below are links to weblogs that reference Migreren naar #Office365 (voor #BPOS gebruikers) #Wortell:

Reacties

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Danny Burlage
MVP Office 365

MVP Office 365