« april 2011 | Hoofdmenu | juni 2011 »

4 posts from mei 2011

24 mei 2011

#Office365 User Group Nederland #o365ugnl

Zojuist is de website live gegaan van de Office 365 User Group Nederland. Natuurlijk op Office 365. Samen met Jasper Kraak van QWise heb ik de Office 365 User Group Nederland opgericht om kennis en ervaring met de Office 365 te delen. De Office 365 User Group Nederland zal maandelijks een sessie organiseren over Office 365.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 juni bij Wortell. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wil je erbij zijn? Meld je even aan via http://www.o365ug.nl/pages/deelnemen.aspx

05 mei 2011

#Talent: Best beoordeelde presentatie op #SamSam 2011 #Wortell

​Vorige week vond het SamSam congres 2011 plaats. Het evenement waar het onderwijs zich laat informeren over nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van Microsoft Technologie.

Wortell heeft hier samen met de Hogeschool Arnhem & Nijmegen een presentatie verzorgd over Talent, een educatieve collaboration community die is gebouwd door Wortell, waar studenten video's kunnen uploaden en becommentariëren.

Door de bezoekers is onze presentatie als beste beoordeeld en hiervoor hebben we een mooie bos bloemen ontvangen.

Migreren naar #Office365 (voor #BPOS gebruikers) #Wortell

Eerder schreef ik een stukje over wat Office 365 nu precies is. Tevens heb ik een artikel geschreven over de voorbereidingen die getroffen kunnen worden voor de migratie naar Office 365. Het is goed te weten dat Microsoft inmiddels is begonnen met het informeren van haar bestaande BPOS klanten over de opkomende migratie naar Office 365. Speciaal hiervoor is een gids geschreven waarin de complete transitie beschreven staat. In de gids wordt ondermeer onderstaand aangegeven:

Een van de belangrijkste voordelen van Microsoft Online Services is dat klanten de serversoftware niet opnieuw hoeven te implementeren of bij te werken en ook geen gegevens hoeven te migreren wanneer nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar komen of services wordt bijgewerkt. Dit geldt ook voor het overgangsproces dat de nieuwe functies en mogelijkheden van Microsoft Office 365 mogelijk maakt. Alle updates van de serverinfrastructuur en de gegevensmigratie worden afgehandeld door Microsoft. Microsoft doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de overstap van BPOS naar Office 365 eenvoudig is voor klanten met minimale onderbrekingen voor eindgebruikers en zal de veiligheid en integriteit van klantgegevens te allen tijde garanderen.

Microsoft zal dus de volledige migratie naar het nieuwe platform voor haar rekening nemen. Wel zullen klanten zelf ook nog activiteiten moeten uitvoeren. Deze activiteiten zijn overigens grotendeels alleen nodig om ervoor te zorgen dat de integratie tussen lokale netwerken (denk aan desktop software en single sign on met de AD) naadloos zullen werken na de migratie. Indien de voorbereidingen niet getroffen worden is een optimale samenwerking met die lokale omgeving niet mogelijk. De minimale systeemvereisten voor Office 365 zijn tevens hier vermeld.

Van klanten wordt het volgende verzocht om de migratie soepel te laten verlopen:

  • Reageren op verzoeken van Microsoft om een overstapdatum te plannen
  • Software op de computers van eindgebruikers bijwerken, zodat deze voldoet aan de systeemvereisten
  • Software op computers van eindgebruikers zo nodig configureren
  • Active Sync-apparaten van eindgebruikers opnieuw configureren
  • Eindgebruikers zo nodig informeren en trainen
  • Optioneel: een lokale Active Directory Federation Services-server implementeren als u ervoor kiest eenmalige aanmelding op basis van ADFS te implementeren.
  • Optioneel: een lokale Exchange Server 2010 CAS-rol implementeren als u een gecombineerde Exchange-implementatie van lokaal en cloud gebruikt en beschikbaarheidsinformatie en andere gegevens tussen servers wilt delen

IN de beschikbaar gestelde gids wordt aangegeven dat bestaande klanten ongeveer vier maanden na lancering van Office 365 daadwerkelijk naar de nieuwe dienst kunnen migreren. Onlangs is Microsoft gestart met de Beta van Office 365. Wanneer de precieze lancering van Office 365 plaats zal vinden is echter nog niet bekend. De enige aankondiging die Microsoft hierover gedaan heeft is dat dit nog in 2011 zal plaatsvinden. Doorgaans gebeurt de lancering van dergelijke nieuwe producten tijdens grote evenementen.

Huidige gebruikers van BPOS moeten binnen 12 maanden na lancering van Office 365 daadwerkelijk migreren naar Office 365. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat BPOS klanten die momenteel nog gebruik maken van bijvoorbeeld Outlook 2003 binnen 12 maanden na lancering van Office 365 hun desktop software moeten upgraden naar Office 2007 of hoger. Iedereen die voor die tijd nog geen gebruik maakt van Windows XP SP3 (of hoger) is mijns inziens hoe dan ook onverantwoord bezig, maar wordt tevens verplicht om eerder gemigreerd te zijn naar Windows XP SP3 of hoger.

Verder is voor iedereen die momenteel een beta heeft aangevraagd van belang om te weten dat een migratie van de huidige Beta accounts naar de finale versie van Office 365 niet mogelijk is.

03 mei 2011

Minimale systeemvereisten #Office365

Voor optimaal gebruik van Office 365 stelt Microsoft een aantal eisen aan de systeemconfiguratie. In een eerder artikel (Welke voorbereidingen kunt u treffen voor een migratie naar Office 365) schreef ik al over de voorbereidingen die getroffen kunnen worden.

Het is belangrijk om te weten dat veel van deze systeemvereisten eigenlijk alleen nodig zijn om optimale integratie tussen desktop applicaties en online diensten mogelijk te maken. Voor gebruikers die eigenlijk helemaal geen integratie wensen hoeven veel van deze voorbereidende werkzaamheden dus niet uitgevoerd te worden. Mijns inziens zit de kracht van Office 365 deels echter in de integratie van Microsoft Office op de desktop en Office 365 in de cloud.

Hieronder alle systeemeisen op een rij:

Software

Ondersteunde versie

Besturingssystemen

Windows® 7

Windows Vista® SP2

Windows® XP SP3

Windows Server 2008

Mac OS X 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard)

Systeemsoftware

Microsoft .NET Framework 2.0

Java-client 1.4.2 (voor Macintosh OS X)*

Office-clients

Microsoft Office 2010 of Office 2007 SP2

Office 2008 voor Mac en Entourage 2008 Web Services Edition

Office 2011 voor Mac en Outlook 2011 voor Mac

Lync 2010

Clienttoepassingen

Microsoft Online Desktop Upgrade (verkrijgbaar zodra Office 365 algemeen verkrijgbaar is)

Browser-software: Microsoft Online Portal

Internet Explorer 7 of hoger voor Windows Vista SP2 of Windows 7

Internet Explorer 8 of hoger voor Windows XP SP3

Mozilla Firefox 3 of hoger

Apple Safari 4 of 5

Browsersoftware:
Outlook Web Access

Internet Explorer 7 of hoger

Firefox 3 of hoger

Safari 4 of 5 op Macintosh OS X 10.5

Chrome 6 of hoger (alleen OWA Light)

Er bestaat ook een kleinere versie van Outlook Web App die minder functies ondersteunt, maar wel met vrijwel elke browser werkt

Een uitgebreide lijst met softwarevereisten staat op http://onlinehelp.microsoft.com/nl-nl/office365-enterprises/ff652534.aspx

Danny Burlage
MVP Office 365

MVP Office 365